Zoznam projektov a verejných obstarávaní...

Priateľstvo a pomoc bez hraníc (číslo CBC02/PSK-I/043)

Dňa 5.5.2016 podpísal žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša v rámci Nórskeho finančného mechanizmu pre vybrané projekty do 2017 Zmluvu o nenávratnej finančnej pomoci. Bola mu schválená projektová žiadosť s názvom – Priateľstvo a pomoc bez hraníc. Do projektu sú zapojení partneri : TOV Sonjachna dolina Kyrnychenka FOP Lutak Volodimirivna Rímkat.centrum Marie Wardovej eRko Magis,o.z. […]

Kategória: Projekty

Reštaurovanie interiéru kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (sväté schody)

I. ETAPA REŠTAUROVANIE INTERIÉRU OLTÁRNEJ ČASTI OMIETKOVÉ A MAĽOVANÉ VRSTVY, KALVÁRIA 12365, PREŠOV, V ÚZPF POD Č. 3340/5 REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Projekt „Obnova fresiek v interiéri Kaplnky kalvárskej, 4. Zastavenie – Sväté schody, Kalvária 12365, Prešov“  je realizovaný z grantu Nadácie VÚB. Obnovené fresky v Kaplnke Kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody),spolufinancované z grantu Nadácie VÚB […]

Kategória: Projekty