Zoznam projektov a verejných obstarávaní...

Kostol sv. Mikuláša – reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží

Predmet zákazky: Kostol sv. Mikuláša – reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží Č. obstarávania: 12960 – WYP Oznámenie zverejnené: vo VVO č. 185/2018 zo dňa 18.9.2018 Postup verejného obstarávania: podľa § 113 a násl. zákona č. 343/2015 Z.z., jednoobálkový systém – § 49, ods. 6, reverzný postup – § 114, ods. 9

Kategória: Verejné obstarávanie

Reštaurovanie fialy

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní “Reštaurovanie fialy na západnom priečelí veže rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove”

Kategória: Verejné obstarávanie

Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša – I. etapa

Nadlimitná zákazka – verejná súťaž – “Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša – I. etapa“ Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania je zverejnené v Ú. v. EÚ/S S98 dňa 25.05.2018 č. 2018/S 098-223715. Súťažné podklady vrátane príloh boli zverejnené v profile verejného obstarávateľa (osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní) vedenom na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/16878 dňa […]

Kategória: Verejné obstarávanie

Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) – v rámci Programu “Obnovme si svoj dom 1.1”

Projekt: Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) v ÚZPF pod č. 3340/5 – I. etapa, zmluva č. MK-3698/2019/1.1, je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sume 25.000,- EUR. Projekt: Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) – II. etapa, zmluva č. MK-5527/2019-423, je realizovaný s finančnou […]

Kategória: Projekty

Rekonštrukcia a reštaurovanie organu v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov,

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov už dlhé roky postupne realizuje obnovu a reštaurovanie vzácnych národných kultúrnych pamiatok, ktoré má vo svojom vlastníctve. Takto obnovené kultúrne pamiatky prispievajú k zvýšeniu návštevnosti prešovského regiónu domácimi a zahraničnými turistami, čo súčasne prispieva aj k rozvoju ekonomiky a zamestnanosti v Prešovskom samosprávnom kraji. Päťdielny renesančno-rannobarokový organ a parapet empory […]

Kategória: Projekty

250 rokov Prešovskej Kalvárie

Projekt 250 rokov Prešovskej Kalvárie je podporený z rozpočtu PSK vo výške 2.000,- EUR

Kategória: Projekty

Komplexná obnova kostola sv. Mikuláša

Projekt: Komplexná obnova kostola sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 141, Prešov, pod č. ÚZPF 3301/1 – reštaurovanie kamenných ostení a sklenených vitráži, zmluva č. MK-4135/2018/1.6 je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sume 875 370,- eur.

Kategória: Projekty

Noc kostolov 2019

V tomto roku sa naša farnosť opäť pripojí k  projektu NOC KOSTOLOV a to 24.5. 2019 od  18.00 hod. Program nájdete v našom  Infoliste ako aj na  stránke: www.nockostolov.sk  Podujatie NOC KOSTOLOV 2019 je  podporené dotáciou z rozpočtu Mesta Prešov vo výške 1430 ,- €. 

Kategória: Projekty

Pasportizácia a prieskum zostávajúcich častí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) – III. etapa

Projekt “Pasportizácia a prieskum zostávajúcich častí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody)  – III. etapa – pasportizácia a posúdenie stavu drevených schodov a reštaurátorský prieskum oltára, v ÚZPF pod č. 3340/5” podporilo zo svojho rozpočtu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dotáciou v čiastke 10 000,- €.

Kategória: Projekty

Reštaurovanie fialy na západnom priečelí veže rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove

Projekt “Reštaurovanie fialy na západnom priečelí veže rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove NKP-ÚZPF č.3301/1” podporil zo svojho rozpočtu Prešovský samosprávny kraj dotáciou v čiastke 1 000,- €.

Kategória: Projekty