Zoznam projektov a verejných obstarávaní...

Reštaurovanie interiéru kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (sväté schody)

I. ETAPA REŠTAUROVANIE INTERIÉRU OLTÁRNEJ ČASTI OMIETKOVÉ A MAĽOVANÉ VRSTVY, KALVÁRIA 12365, PREŠOV, V ÚZPF POD Č. 3340/5 REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Projekt „Obnova fresiek v interiéri Kaplnky kalvárskej, 4. Zastavenie – Sväté schody, Kalvária 12365, Prešov“  je realizovaný z grantu Nadácie VÚB. Obnovené fresky v Kaplnke Kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody),spolufinancované z grantu Nadácie VÚB […]

Kategória: Projekty