Hudba bez hraníc (číslo INT/EK/PO/1/III/A/0237)

Kategória: Projekty

Dňa 16.3.2020 žiadateľ Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov podpísal v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Zmluvu o nenávratnej finančnej pomoci. Bola mu schválená projektová žiadosť s názvom Hudba bez hraníc.

Partner mikroprojektu: Roman-Catholic Parish of St. Catarina in Slawecin, Poľsko

Cieľ projektu: Kultúrna spolupráca, organizovanie koncertov, rozvoj cestovného ruchu a to všetko s dôrazom na poznávanie kultúrneho dedičstva. Ak sa kultúrne dedičstvo nebude udržiavať, stratí svoj význam, bude chátrať a v najhoršom prípade zanikne. Na dosiahnutie cieľa ako udržať a uchovať si obrovský význam a nenahraditeľnú hodnotu kultúrneho dedičstva je potrebné zreštaurovať emporu chóru v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, na ktorom je umiestnený vzácny historický organ.

Úlohy v rámci projektu: 

1. Organizácia koncertu v Jasle, Poľsko                                              

2. Organizácia koncertu v Prešove, Slovensko

3. Vydanie spoločnej dvojjazyčnej brožúry s liturgickými piesňami

4. Reštaurovanie empory  chóru. 

Celková hodnota projektu: 51 045,00 €   

Termín realizácie: 03-2020 – 02-2021       

Podpora

  • Projekt je podporený finančným príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  do výšky 43 388,25 EUR.
  • Projekt je podporený finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu do výšky 5 104,50 EUR. 

Projekt realizovaný s finančnou podporou

    Dokumenty na stiahnutie