Noc kostolov 2022

Kategória: Projekty

Dňa 10. júna 2022 naša farnosť už tradične realizuje projekt NOC KOSTOLOV 2022. Bohatý program bude zverejnený v našom Infoliste a na letákoch, ktoré občania nájdu na nástenkách v kostoloch a v Prešovskom informačnom centre.Noc kostolov ponúka bohatý duchovný a kultúrny program. V organovom koncerte zaznejú tóny nášho rekonštruovaného historického organa. V koncertnom recitáli vystúpia mladé operné speváčky a spevák. Počas sv. omše zaznejú piesne Latinského zboru z Prešova. Mnohých obohatia besedy s významnými ľuďmi. Budú sprístupnené zaujímavé priestory veže kostola. Je to príležitosť načerpať neopakovateľnú atmosféru, ktorá sa nedá nájsť na žiadnom inom mieste.
Celkové výdavky na projekt: 3 174,70 EUR
Poskytnutá dotácia Mesta Prešov na projekt (Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kultúry na rok 2022 č. 33/2022/K): 2 100,00 EUR
Výdavky na projekt uhradené z vlastných finančných prostriedkov: 1 074,70 EUR

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov ďakuje všetkým občanom zúčastneným na tomto krásnom podujatí, ako aj všetkým účinkujúcim a slúžiacim, ktorí pripravili a vystúpili na tomto kultúrno-duchovnom podujatí. Vďaka patrí aj Mestu Prešov za jeho finančnú podporu tejto kultúrnej akcie, ktorá obohatila mnohých občanov Prešova, širokého okolia, ako aj turistov, ktorí v tento deň navštívili naše mesto.

Galéria

Projekt realizovaný s finančnou podporou