Priateľstvo a pomoc bez hraníc (číslo CBC02/PSK-I/043)

Kategória: Projekty

Dňa 5.5.2016 podpísal žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša v rámci Nórskeho finančného mechanizmu pre vybrané projekty do 2017 Zmluvu o nenávratnej finančnej pomoci. Bola mu schválená projektová žiadosť s názvom – Priateľstvo a pomoc bez hraníc.

Do projektu sú zapojení partneri :

  • TOV Sonjachna dolina
  • Kyrnychenka
  • FOP Lutak Volodimirivna
  • Rímkat.centrum Marie Wardovej
  • eRko
  • Magis,o.z.
  • Divadlo Alexandra Duchnoviča

Cieľ projektu: Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce

Výstup projektu: Vytvorenie partnerskej siete na zabezpečenie aktívnej spolupráce partnerov z Slovenska a Ukrajiny v oblasti rozvoja prihraničného regiónu
Sanácia vonkajšej severnej steny Konkatedrály sv. Mikuláša v rámci investičnej aktivity.

Dátum ukončenia: apríl 2017

Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.presov.rimkat.sk/priatelstvo-a-pomoc-bez-hranic.

Projekt realizovaný s finančnou podporou

    Dokumenty na stiahnutie