Reštaurátorský výskum, vypracovanie správy z reštaurátorského výskumu

Kategória: Projekty

PROJEKT “Reštaurátorský výskum, vypracovanie správy z reštaurátorského výskumu, návrh na reštaurovanie dvoch barokových výplní okenných otvorov v objekte Kalvária Prešov, Kaplnka kalvárska, 4.zastavenie – Sväté schody” je v roku 2017 spolufinancovaný z dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v sume 2.400,- €.

Projekt realizovaný s finančnou podporou

    Dokumenty na stiahnutie