Reštaurovanie Bočného oltára sv. Jozefa z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove

Kategória: Verejné obstarávanie

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu.

Dokumenty na stiahnutie