Reštaurovanie dvoch historických skríň organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove

Kategória: Verejné obstarávanie

Predmet zákazky: Reštaurovanie dvoch historických skríň organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu

Dokumenty na stiahnutie