Reštaurovanie empory chóru v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov

Kategória: Verejné obstarávanie

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu.

Dokumenty na stiahnutie