Reštaurovanie interiéru Kaplnky Kalvárskej 4. zastavenie (Sväté schody) – 2.etapa

Kategória: Projekty

Projekt Reštaurovanie interiéru Kaplnky Kalvárskej 4. zastavenie (Sväté schody) – II. etapa Reštaurovanie interiéru oltárnej časti – dokončenie omietkových a maľovaných vrstiev, Kalvária 12365, Prešov v ÚZPF pod č. 3340/5, zmluva č. MK-3210/2017/1.1 v roku 2017 je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z dotácie “Obnovme si svoj dom” v sume 9 500,- €.

Projekt realizovaný s finančnou podporou