Reštaurovanie interiéru kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (sväté schody)

Kategória: Projekty
  • I. ETAPA REŠTAUROVANIE INTERIÉRU OLTÁRNEJ ČASTI
  • OMIETKOVÉ A MAĽOVANÉ VRSTVY, KALVÁRIA 12365, PREŠOV, V ÚZPF POD Č. 3340/5

REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projekt „Obnova fresiek v interiéri Kaplnky kalvárskej, 4. Zastavenie – Sväté schody, Kalvária 12365, Prešov“  je realizovaný z grantu Nadácie VÚB.

Obnovené fresky v Kaplnke Kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody),spolufinancované z grantu Nadácie VÚB a dotácie z Ministerstva kultúry SR “Obnovme si svoj dom”.

Galéria

Projekt realizovaný s finančnou podporou