Projekty

OBNOVA FASÁDY KONKATEDRÁLY SV. MIKULÁŠA, PREŠOV

Projekt Obnova fasády Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov (zmluva č. 44/2021/K o poskytnutí dotácie) je finančne podporený dotáciou z rozpočtu Mesta Prešov. Schválená dotácia z rozpočtu mesta Prešov: 70.000 €

Kategória: Projekty

OPRAVA FASÁDY KONKATEDRÁLY SV. MIKULÁŠA, PREŠOV – I. etapa

Projekt Oprava fasády Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov – I. etapa (zmluva č. 1628/2021/OPR o poskytnutí dotácie) je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Rozpočet projektu: 298.486,52 €Schválená dotácia z rozpočtu PSK: 73.209,17 € Konkatedrála sv. Mikuláša, Prešov je najhodnotnejšou národnou kultúrnou pamiatkou mesta Prešov. Naša farnosť postupne obnovuje interiér a exteriér tejto vzácnej, no poškodenej kultúrnej pamiatky, dominanty mesta […]

Kategória: Projekty

Noc kostolov 2021

Naša farnosť sa aj v roku 2021 zapojí k projektu NOC KOSTOLOV a to 27. 8. 2021 od 18.00 hod. Program bude zverejnený v našom Infoliste. Noc kostolov ponúka bohatý duchovný a kultúrny program. Zvlášť v dnešnej dobe, keď okolnosti súvisiace so šíriacou sa nákazou spôsobili zákaz verejného zhromažďovania sa v kostoloch to bude veľmi žiadúce a potrebné. Je to príležitosť načerpať neopakovateľnú […]

Kategória: Projekty

Reštaurovanie 2 neogotických oltárov z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove

Projekt Reštaurovanie 2 neogotických oltárov z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove (zmluva č. 844/2021/OPR) je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Rozpočet projektu: 12.500 € Schválená dotácia z rozpočtu PSK: 10.000 € Neogotický oltár sv. Anny s preblahoslavenou Pannou Máriou a neogotický oltár Nanebovzatia Panny Márie boli vyhotovené na začiatku 20. storočia a sú súčasťou interiéru Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov, […]

Kategória: Projekty

Noc kostolov 2020

Dňa 5.12.2020 sa uskutočnilo podujatie Noc kostola s témou Adventný večer so sv. Jánom Pavlom II. Termín podujatia bol kvôli pandemickej situácii presunutý z pôvodného termínu v lete na december. Duchovné slovo v spievaných žalmoch a poetické pásmo Veni, veni Emanuel  účastníkom Noci kostola poskytlo krásny kultúrny a duchovný zážitok. Cez dve prednášky s videoprojekciou […]

Kategória: Projekty

Reštaurovanie Bočného oltára sv. Jozefa z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove

Projekt “Reštaurovanie Bočného oltára sv. Jozefa z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove” (zmluva č. 434/2020/DPR) je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Rozpočet projektu: 57 000,- EUR.Schválená dotácia z rozpočtu PSK: 28 500,- EUR. Bočný oltár svätého Jozefa v rímskokatolíckom Kostole sv. Mikuláša v Prešove bol postavený  ­v renesančnobarokovom slohu v polovici 18. storočia. Nachádza sa v ľavej lodi na severnej […]

Kategória: Projekty

Hudba bez hraníc (číslo INT/EK/PO/1/III/A/0237)

Dňa 16.3.2020 žiadateľ Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov podpísal v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Zmluvu o nenávratnej finančnej pomoci. Bola mu schválená projektová žiadosť s názvom Hudba bez hraníc. Partner mikroprojektu: Roman-Catholic Parish of St. Catarina in Slawecin, Poľsko Cieľ projektu: Kultúrna spolupráca, organizovanie koncertov, rozvoj cestovného ruchu a to všetko s dôrazom na poznávanie kultúrneho […]

Kategória: Projekty

Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) – v rámci Programu “Obnovme si svoj dom 1.1”

Projekt: Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) v ÚZPF pod č. 3340/5 – I. etapa, zmluva č. MK-3698/2019/1.1, je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sume 25.000,- EUR. Projekt: Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) – II. etapa, zmluva č. MK-5527/2019-423, je realizovaný s finančnou […]

Kategória: Projekty

Rekonštrukcia a reštaurovanie organu v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov,

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov už dlhé roky postupne realizuje obnovu a reštaurovanie vzácnych národných kultúrnych pamiatok, ktoré má vo svojom vlastníctve. Takto obnovené kultúrne pamiatky prispievajú k zvýšeniu návštevnosti prešovského regiónu domácimi a zahraničnými turistami, čo súčasne prispieva aj k rozvoju ekonomiky a zamestnanosti v Prešovskom samosprávnom kraji. Päťdielny renesančno-rannobarokový organ a parapet empory […]

Kategória: Projekty

250 rokov Prešovskej Kalvárie

Projekt 250 rokov Prešovskej Kalvárie je podporený z rozpočtu PSK vo výške 2.000,- EUR

Kategória: Projekty