Projekty

Noc kostolov 2020

Dňa 5.12.2020 sa uskutočnilo podujatie Noc kostola s témou Adventný večer so sv. Jánom Pavlom II. Termín podujatia bol kvôli pandemickej situácii presunutý z pôvodného termínu v lete na december. Duchovné slovo v spievaných žalmoch a poetické pásmo Veni, veni Emanuel  účastníkom Noci kostola poskytlo krásny kultúrny a duchovný zážitok. Cez dve prednášky s videoprojekciou […]

Kategória: Projekty

Reštaurovanie Bočného oltára sv. Jozefa z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove

Projekt “Reštaurovanie Bočného oltára sv. Jozefa z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove” (zmluva č. 434/2020/DPR) je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Rozpočet projektu: 57 000,- EUR.Schválená dotácia z rozpočtu PSK: 28 500,- EUR. Bočný oltár svätého Jozefa v rímskokatolíckom Kostole sv. Mikuláša v Prešove bol postavený  ­v renesančnobarokovom slohu v polovici 18. storočia. Nachádza sa v ľavej lodi na severnej […]

Kategória: Projekty

Hudba bez hraníc (číslo INT/EK/PO/1/III/A/0237)

Dňa 16.3.2020 žiadateľ Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov podpísal v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Zmluvu o nenávratnej finančnej pomoci. Bola mu schválená projektová žiadosť s názvom Hudba bez hraníc. Partner mikroprojektu: Roman-Catholic Parish of St. Catarina in Slawecin, Poľsko Cieľ projektu: Kultúrna spolupráca, organizovanie koncertov, rozvoj cestovného ruchu a to všetko s dôrazom na poznávanie kultúrneho […]

Kategória: Projekty

Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) – v rámci Programu “Obnovme si svoj dom 1.1”

Projekt: Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) v ÚZPF pod č. 3340/5 – I. etapa, zmluva č. MK-3698/2019/1.1, je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sume 25.000,- EUR. Projekt: Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) – II. etapa, zmluva č. MK-5527/2019-423, je realizovaný s finančnou […]

Kategória: Projekty

Rekonštrukcia a reštaurovanie organu v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov,

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov už dlhé roky postupne realizuje obnovu a reštaurovanie vzácnych národných kultúrnych pamiatok, ktoré má vo svojom vlastníctve. Takto obnovené kultúrne pamiatky prispievajú k zvýšeniu návštevnosti prešovského regiónu domácimi a zahraničnými turistami, čo súčasne prispieva aj k rozvoju ekonomiky a zamestnanosti v Prešovskom samosprávnom kraji. Päťdielny renesančno-rannobarokový organ a parapet empory […]

Kategória: Projekty

250 rokov Prešovskej Kalvárie

Projekt 250 rokov Prešovskej Kalvárie je podporený z rozpočtu PSK vo výške 2.000,- EUR

Kategória: Projekty

Komplexná obnova kostola sv. Mikuláša

Projekt: Komplexná obnova kostola sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 141, Prešov, pod č. ÚZPF 3301/1 – reštaurovanie kamenných ostení a sklenených vitráži, zmluva č. MK-4135/2018/1.6 je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sume 875 370,- eur.

Kategória: Projekty

Noc kostolov 2019

V tomto roku sa naša farnosť opäť pripojí k  projektu NOC KOSTOLOV a to 24.5. 2019 od  18.00 hod. Program nájdete v našom  Infoliste ako aj na  stránke: www.nockostolov.sk  Podujatie NOC KOSTOLOV 2019 je  podporené dotáciou z rozpočtu Mesta Prešov vo výške 1430 ,- €. 

Kategória: Projekty

Pasportizácia a prieskum zostávajúcich častí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) – III. etapa

Projekt “Pasportizácia a prieskum zostávajúcich častí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody)  – III. etapa – pasportizácia a posúdenie stavu drevených schodov a reštaurátorský prieskum oltára, v ÚZPF pod č. 3340/5” podporilo zo svojho rozpočtu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dotáciou v čiastke 10 000,- €.

Kategória: Projekty

Reštaurovanie fialy na západnom priečelí veže rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove

Projekt “Reštaurovanie fialy na západnom priečelí veže rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove NKP-ÚZPF č.3301/1” podporil zo svojho rozpočtu Prešovský samosprávny kraj dotáciou v čiastke 1 000,- €.

Kategória: Projekty