Komplexná obnova kostola sv. Mikuláša

Kategória: Projekty

Projekt: Komplexná obnova kostola sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 141, Prešov, pod č. ÚZPF 3301/1 – reštaurovanie kamenných ostení a sklenených vitráži, zmluva č. MK-4135/2018/1.6 je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sume 875 370,- eur.

Projekt realizovaný s finančnou podporou