Zoznam projektov a verejných obstarávaní...

PREŠOVSKÁ KALVÁRIA – miesto spájajúce Nebo so Zemou – architektonická štúdia

Projekt: “PREŠOVSKÁ KALVÁRIA – miesto spájajúce Nebo so Zemou – architektonická štúdia” (zmluva č. 428/2023/OPR o poskytnutí dotácie) je podporený z rozpočtu PSK v sume 10.000,- EUR.

Kategória: Projekty

Úhrada časti nákladov na výstavbu Pastoračného centra a Kostola Božieho milosrdenstva na Šidlovci v Prešove

Projekt: “Úhrada časti nákladov na výstavbu Pastoračného centra a Kostola Božieho milosrdenstva na Šidlovci v Prešove” (zmluva o poskytnutí dotácie na mestom podporované oblasti v roku 2023 č. 1/2023/K) je podporený z rozpočtu Mesta Prešov v sume 60.000,- EUR.

Kategória: Projekty

SRDCE ŠIDLOVCA – OKNÁ A DVERE

Projekt: “SRDCE ŠIDLOVCA – OKNÁ A DVERE” ( zmluva č. 1072/2023/OPR o poskytnutí dotácie) bol podporený z rozpočtu PSK v sume 3.500,- EUR.

Kategória: Projekty

Noc Kostolov 2023

Dňa 02.06.2023 farnosť svätého Mikuláša Prešov realizovala projekt Noc Kostolov 2023. Celkové výdavky na projekt : 2358,40  € Poskytnuté dotácie mesta Prešov 1485 € Výdavky na projekt uhradené z vlastných finančných prostriedkov: 873,40 €

Kategória: Projekty

Výstavba Pastoračného centra a Kostola Božieho milosrdenstva Prešov – Šidlovec

Postup verejného obstarávania: Podľa § 8, ods. 1, písm. a) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov nie je povinná postupovať ako verejný obstarávateľ z dôvodu, že jej verejný obstarávateľ (Úrad vlády SR) neposkytol viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku (dotácia z ÚV […]

Kategória: Verejné obstarávanie

Výstavba Pastoračného centra a Kostola Božieho milosrdenstva Prešov – Šidlovec

V mestskej časti Prešov – Šidlovec sa v súčasnej dobe nenachádza žiaden objekt, kde by sa komunita občanov Šidlovca mohla stretávať a rozvíjať svoje kultúrno-spoločenské a duchovné aktivity. Preto sa Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov rozhodla v rámci svojich finančných možností na vlastnom pozemku vybudovať kultúrnospoločenské a pastoračné centrum a Kostol Božieho milosrdenstva pre komunity […]

Kategória: Projekty

Reštaurovanie Oltára Premenenia Krista na hore Tábor z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove

Postup  verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu.

Kategória: Verejné obstarávanie

Reštaurovanie Oltára Premenenia Krista na hore Tábor z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove

Projekt “Reštaurovanie Oltára Premenenia Krista na hore Tábor z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove“ sa uchádza o dotáciu z rozpočtu PSK v rámci Výzvy pre región 2022, program: Kultúra, podprogram: 2.2 – Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. Rozpočet projektu je 66 970,00 EUR. Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša je významnou  národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska z obdobia gotiky s viacerými historickými […]

Kategória: Projekty

Noc kostolov 2022

Dňa 10. júna 2022 naša farnosť už tradične realizuje projekt NOC KOSTOLOV 2022. Bohatý program bude zverejnený v našom Infoliste a na letákoch, ktoré občania nájdu na nástenkách v kostoloch a v Prešovskom informačnom centre.Noc kostolov ponúka bohatý duchovný a kultúrny program. V organovom koncerte zaznejú tóny nášho rekonštruovaného historického organa. V koncertnom recitáli vystúpia […]

Kategória: Projekty

Oprava časti strešnej krytiny na budove Katolíckeho kruhu – havarijný stav

Projekt “Oprava časti strešnej krytiny na budove Katolíckeho kruhu – havarijný stav” (zmluva č. 943/2022/OPR o poskytnutí dotácie) je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Rozpočet projektu: 13 867,00 EUR Skutočné výdavky na projekt: 11 954,61 EUR Schválená dotácia z rozpočtu PSK: 5 800,00 EUR Výdavky uhradené z vlastných prostriedkov farnosti: 6 154,61 EUR Budova […]

Kategória: Projekty