Oprava časti strešnej krytiny na budove Katolíckeho kruhu – havarijný stav

Kategória: Projekty

Projekt “Oprava časti strešnej krytiny na budove Katolíckeho kruhu – havarijný stav” (zmluva č. 943/2022/OPR o poskytnutí dotácie) je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Rozpočet projektu: 13 867,00 EUR

Skutočné výdavky na projekt: 11 954,61 EUR

Schválená dotácia z rozpočtu PSK: 5 800,00 EUR

Výdavky uhradené z vlastných prostriedkov farnosti: 6 154,61 EUR

Budova Katolíckeho kruhu na ulici Jarková 77, Prešov, ktorá je vo vlastníctve Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša, Prešov, je významnou národnou kultúrnou pamiatkou a slúži najmä na kultúrne a duchovné aktivity pre občanov a veriacich mesta Prešov. Sídli v nej Divadlo Alexandra Duchnoviča. Miesto v nej má aj farská knižnica a pobočka katolíckej televízie TV LUX, ktorá vysiela pre celé Slovensko. V jej priestoroch sa stretávajú rôzne katolícke ale aj občianske spoločenstvá (klub dôchodcov, klub anonymných alkoholikov, Latinský zbor a i.).

Budovu dala postaviť rodina Pulských na prelome 18. a 19. storočia ako rodinný palác. V roku 1893 palác aj s pozemkami odkúpila Rímskokatolícka cirkev. V roku 1961 tieto nehnuteľnosti  odobral cirkvi Československý štát bez náhrady. V rámci reštitučných konaní bola budova a pozemky v roku 1994 rozhodnutím súdu naspäť vrátené Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti sv. Mikuláša, Prešov.

Stavebné úpravy na budove z roku 1975 počas vlastníctva štátu neboli dostatočne kvalitné a v poslednom roku došlo k zatekaniu v časti strechy nad javiskom divadla.  Tento havarijný stav si následne vyžiadal urýchlenú výmenu celej strešnej krytiny. Aj vďaka finančnej pomoci Prešovského samosprávneho kraja sa tento projekt podarilo úspešne realizovať.

Galéria

Projekt realizovaný s finančnou podporou