Výstavba Pastoračného centra a Kostola Božieho milosrdenstva Prešov – Šidlovec

Kategória: Projekty

V mestskej časti Prešov – Šidlovec sa v súčasnej dobe nenachádza žiaden objekt, kde by sa komunita občanov Šidlovca mohla stretávať a rozvíjať svoje kultúrno-spoločenské a duchovné aktivity. Preto sa Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov rozhodla v rámci svojich finančných možností na vlastnom pozemku vybudovať kultúrnospoločenské a pastoračné centrum a Kostol Božieho milosrdenstva pre komunity dospelých, deti a mládež na využívanie voľného času, rozvíjanie osobnosti, vytváranie možností pre ich rast a sebarealizáciu, ochranu a rozvoj duchovných hodnôt, podporu demokratizácie spoločnosti, rozvoja občianskej spoločnosti a ochrany ľudských práv, zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie komunít rôznymi formami, bez ohľadu na rasu, národnosť a vierovyznanie. Termín výstavby bol určený na mesiace júl 2022 až december 2024.

Projekt “Výstavba Pastoračného centra a Kostola Božieho milosrdenstva Prešov – Šidlovec” bol podporený dotáciou z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR  (Zmluva ÚV SR 1167/2022) v sume 7 000,- EUR. Dotácia bola poskytnutá na realizáciu činností v rámci priamej podpory s účelovým určením na výstavbu základov týchto budov.

I. etapu výstavby Pastoračného centra a Kostola Božieho milosrdenstva Prešov – Šidlovec, a to výstavbu základov realizovala spoločnosť Ing. Viliam Čech, K Surdoku 7668/9,Prešov v sume 61 057,60 EUR s DPH.

Galéria