Výstavba Pastoračného centra a Kostola Božieho milosrdenstva Prešov – Šidlovec

Kategória: Verejné obstarávanie

Postup verejného obstarávania:

Podľa § 8, ods. 1, písm. a) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov nie je povinná postupovať ako verejný obstarávateľ z dôvodu, že jej verejný obstarávateľ (Úrad vlády SR) neposkytol viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku (dotácia z ÚV SR v sume 7 000,- EUR, rozpočet I. etapy projektu – výstavba základov – stavebné práce v sume 50 881,33 EUR bez DPH).

Dokumenty na stiahnutie