Reštaurovanie Oltára Premenenia Krista na hore Tábor z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove

Kategória: Verejné obstarávanie

Postup  verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – Priame zadanie zákazky na základe prieskumu trhu.

Dokumenty na stiahnutie