Kostol sv. Mikuláša – reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží

Kategória: Verejné obstarávanie

Predmet zákazky: Kostol sv. Mikuláša – reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží

Č. obstarávania: 12960 – WYP

Oznámenie zverejnené: vo VVO č. 185/2018 zo dňa 18.9.2018

Postup verejného obstarávania: podľa § 113 a násl. zákona č. 343/2015 Z.z., jednoobálkový systém – § 49, ods. 6, reverzný postup – § 114, ods. 9

Dokumenty na stiahnutie