Noc kostolov 2020

Kategória: Projekty

Dňa 5.12.2020 sa uskutočnilo podujatie Noc kostola s témou Adventný večer so sv. Jánom Pavlom II. Termín podujatia bol kvôli pandemickej situácii presunutý z pôvodného termínu v lete na december. Duchovné slovo v spievaných žalmoch a poetické pásmo Veni, veni Emanuel  účastníkom Noci kostola poskytlo krásny kultúrny a duchovný zážitok. Cez dve prednášky s videoprojekciou mohli účastníci podujatia spoznať  život sv. Jána Pavla II.  ako kňaza ale aj básnika a jeho osobné  prežívanie mnohých ťažkých životných situácií. Návštevníci kostola mohli obdivovať  aj novozrekonštruovaný a zreštaurovaný organ a emporu chóru v Konkatedrále sv. Mikuláša.
Projekt podporený z rozpočtu Mesta Prešov vo výške 762,- EUR.

Projekt realizovaný s finančnou podporou

    Dokumenty na stiahnutie