OPRAVA FASÁDY KONKATEDRÁLY SV. MIKULÁŠA, PREŠOV – I. etapa

Kategória: Projekty

Projekt Oprava fasády Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov – I. etapa (zmluva č. 1628/2021/OPR o poskytnutí dotácie) je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Rozpočet projektu: 298.486,52 €
Schválená dotácia z rozpočtu PSK: 73.209,17 €


Konkatedrála sv. Mikuláša, Prešov je najhodnotnejšou národnou kultúrnou pamiatkou mesta Prešov. Naša farnosť postupne obnovuje interiér a exteriér tejto vzácnej, no poškodenej kultúrnej pamiatky, dominanty mesta Prešov s neoceniteľným významom. Boli zrekonštruované kamenné ostenia a sklenené vitráže okien. Následne je potrebné obnoviť fasádu kostola.

Prešovský samosprávny kraj podporil obnovu fasády kostola poskytnutím dotácie. Práce na obnove fasády sa ujala spoločnosť ČECH s. r. o., K Surdoku 9, Prešov, pod vedením Ing. Viliama Čecha.

Projekt realizovaný s finančnou podporou