Oprava krovu a výmena strešnej krytiny objektu rímskokatolíckej fary

Kategória: Projekty


Projekt “Oprava krovu a výmena strešnej krytiny objektu rímskokatolíckej fary, Hlavná 81, Prešov, NKP – ÚZPF č. 3249/0” je podporený dotáciou z rozpočtu predsedu Prešovského samosprávneho kraja v čiastke 1.000,- €.

Projekt realizovaný s finančnou podporou