Pasportizácia a prieskum zostávajúcich častí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) – III. etapa

Kategória: Projekty

Projekt “Pasportizácia a prieskum zostávajúcich častí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody)  – III. etapa – pasportizácia a posúdenie stavu drevených schodov a reštaurátorský prieskum oltára, v ÚZPF pod č. 3340/5” podporilo zo svojho rozpočtu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dotáciou v čiastke 10 000,- €.

Projekt realizovaný s finančnou podporou