Rekonštrukcia a reštaurovanie organu v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov,

Kategória: Projekty

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov už dlhé roky postupne realizuje obnovu a reštaurovanie vzácnych národných kultúrnych pamiatok, ktoré má vo svojom vlastníctve. Takto obnovené kultúrne pamiatky prispievajú k zvýšeniu návštevnosti prešovského regiónu domácimi a zahraničnými turistami, čo súčasne prispieva aj k rozvoju ekonomiky a zamestnanosti v Prešovskom samosprávnom kraji.

Päťdielny renesančno-rannobarokový organ a parapet empory je významnou národnou kultúrnou pamiatkou pochádzajúcou zo 17.storočia. Pozostáva zo 43 registrov umiestnených v 3 skriniach. Má 3480 píšťal a 20 zvonov. Posledná oprava vnútorných častí nástroja bola v roku 1960. Organ patrí medzi najvzácnejšie organy na Slovensku. Slúži nielen pre cirkevné účely, ale aj širokej verejnosti a obdivujú ho aj turisti.

Farnosť uskutočňuje benefičné koncerty na pomoc rodinám v núdzi a pre milovníkov organovej hudby. Pomáha mladým talentovaným umelcom – organistom – v ich príprave a vystúpeniach. Aby sa opravili jednotlivé poškodenia, zachoval sa dobrý technický stav drevených častí pamiatky, naďalej mohla slúžiť verejnosti a bola uchovaná ako jedinečná kultúrna pamiatka, je naliehavou potrebou uskutočniť aj rozsiahlu, finančne náročnú komplexnú rekonštrukciu trojmanuálového píšťalového organa s pedalom, inštalovaného do historickej organovej skrine. Finančná podpora PSK prostredníctvom dotácie významne pomôže pri zreštaurovaní a zachovaní tejto národnej kultúrnej pamiatky

Názov projektu
Rekonštrukcia a reštaurovanie organu v konkatedrále sv. Mikuláša Prešov

Prijímateľ podpory
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Termín realizácie projektu
1.január 2019 - 31.október 2021

PopisSuma v €
Výška schválenej dotácie200 000
Spolufinancovanie *220 240
Celkový rozpočet420 240

* - Minimálne spolufinancovanie je 50% z požadovanej dotácie.

Projekt realizovaný s finančnou podporou

    Dokumenty na stiahnutie