Reštaurovanie 2 neogotických oltárov z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove

Kategória: Projekty

Projekt Reštaurovanie 2 neogotických oltárov z rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove (zmluva č. 844/2021/OPR) je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Rozpočet projektu: 12.500 €

Schválená dotácia z rozpočtu PSK: 10.000 €

Neogotický oltár sv. Anny s preblahoslavenou Pannou Máriou a neogotický oltár Nanebovzatia Panny Márie boli vyhotovené na začiatku 20. storočia a sú súčasťou interiéru Konkatedrály sv. Mikuláša, Prešov, najhodnotnejšej národnej kultúrnej pamiatky mesta Prešov. Tieto vzácne pamiatky sú viditeľné poškodené, chýbajú časti rezby. Je nutný reštaurátorsky zásah, ktorý zabráni ďalšiemu znehodnocovaniu oltárov. Prešovský samosprávny kraj podporil reštaurovanie oltárov poskytnutím dotácie. Práce na reštaurovaní budú realizované reštaurátorom Petrom Vereščákom, ARTCOLOUR, Sečovce.

Galéria

Projekt realizovaný s finančnou podporou