Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) – v rámci Programu “Obnovme si svoj dom 1.1”

Kategória: Projekty

Projekt: Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) v ÚZPF pod č. 3340/5 – I. etapa, zmluva č. MK-3698/2019/1.1, je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sume 25.000,- EUR.

Projekt: Reštaurovanie výtvarných súčastí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) – II. etapa, zmluva č. MK-5527/2019-423, je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sume 8.000,- EUR.

Projekt realizovaný s finančnou podporou