Stretnutie mládeže – N(M)oc modlitby

Kategória: Projekty

Projekt “Stretnutie mládeže – N(M)oc modlitby” je podporený dotáciou z rozpočtu Mesta Prešov v čiastke 1 039,- €.

Projekt realizovaný s finančnou podporou