Verejné obstarávanie

Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša – I. etapa

Nadlimitná zákazka – verejná súťaž – “Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša – I. etapa“ Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania je zverejnené v Ú. v. EÚ/S S98 dňa 25.05.2018 č. 2018/S 098-223715. Súťažné podklady vrátane príloh boli zverejnené v profile verejného obstarávateľa (osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní) vedenom na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/16878 dňa […]

Kategória: Verejné obstarávanie