Zoznam projektov a verejných obstarávaní...

Komplexná obnova kostola sv. Mikuláša

Projekt: Komplexná obnova kostola sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 141, Prešov, pod č. ÚZPF 3301/1 – reštaurovanie kamenných ostení a sklenených vitráži, zmluva č. MK-4135/2018/1.6 je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sume 875 370,- eur.

Kategória: Projekty

Noc kostolov 2019

V tomto roku sa naša farnosť opäť pripojí k  projektu NOC KOSTOLOV a to 24.5. 2019 od  18.00 hod. Program nájdete v našom  Infoliste ako aj na  stránke: www.nockostolov.sk  Podujatie NOC KOSTOLOV 2019 je  podporené dotáciou z rozpočtu Mesta Prešov vo výške 1430 ,- €. 

Kategória: Projekty

Pasportizácia a prieskum zostávajúcich častí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody) – III. etapa

Projekt “Pasportizácia a prieskum zostávajúcich častí interiéru Kaplnky kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté schody)  – III. etapa – pasportizácia a posúdenie stavu drevených schodov a reštaurátorský prieskum oltára, v ÚZPF pod č. 3340/5” podporilo zo svojho rozpočtu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dotáciou v čiastke 10 000,- €.

Kategória: Projekty

Reštaurovanie fialy na západnom priečelí veže rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove

Projekt “Reštaurovanie fialy na západnom priečelí veže rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Prešove NKP-ÚZPF č.3301/1” podporil zo svojho rozpočtu Prešovský samosprávny kraj dotáciou v čiastke 1 000,- €.

Kategória: Projekty

Rekonštrukcia Svätomikulášskeho organu v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove

Projekt “Rekonštrukcia Svätomikulášskeho organu v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove” podporilo zo svojho rozpočtu Mesto Prešov dotáciou v čiastke 50 000,- €.

Kategória: Projekty

Stretnutie mládeže – N(M)oc modlitby

Projekt “Stretnutie mládeže – N(M)oc modlitby” je podporený dotáciou z rozpočtu Mesta Prešov v čiastke 1 039,- €.

Kategória: Projekty

Reštaurátorský výskum, vypracovanie správy z reštaurátorského výskumu

PROJEKT “Reštaurátorský výskum, vypracovanie správy z reštaurátorského výskumu, návrh na reštaurovanie dvoch barokových výplní okenných otvorov v objekte Kalvária Prešov, Kaplnka kalvárska, 4.zastavenie – Sväté schody” je v roku 2017 spolufinancovaný z dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v sume 2.400,- €.

Kategória: Projekty

Reštaurovanie interiéru Kaplnky Kalvárskej 4. zastavenie (Sväté schody) – 2.etapa

Projekt Reštaurovanie interiéru Kaplnky Kalvárskej 4. zastavenie (Sväté schody) – II. etapa Reštaurovanie interiéru oltárnej časti – dokončenie omietkových a maľovaných vrstiev, Kalvária 12365, Prešov v ÚZPF pod č. 3340/5, zmluva č. MK-3210/2017/1.1 v roku 2017 je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z dotácie “Obnovme si svoj dom” v sume 9 500,- […]

Kategória: Projekty

Oprava krovu a výmena strešnej krytiny objektu rímskokatolíckej fary

Projekt “Oprava krovu a výmena strešnej krytiny objektu rímskokatolíckej fary, Hlavná 81, Prešov, NKP – ÚZPF č. 3249/0” je podporený dotáciou z rozpočtu predsedu Prešovského samosprávneho kraja v čiastke 1.000,- €.

Kategória: Projekty

Priateľstvo a pomoc bez hraníc (číslo CBC02/PSK-I/043)

Dňa 5.5.2016 podpísal žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša v rámci Nórskeho finančného mechanizmu pre vybrané projekty do 2017 Zmluvu o nenávratnej finančnej pomoci. Bola mu schválená projektová žiadosť s názvom – Priateľstvo a pomoc bez hraníc. Do projektu sú zapojení partneri : TOV Sonjachna dolina Kyrnychenka FOP Lutak Volodimirivna Rímkat.centrum Marie Wardovej eRko Magis,o.z. […]

Kategória: Projekty